Το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου στο στόχαστρο των εταιρειών φωτοβολταϊκών

Τη λήψη μέτρων προστασίας του μοναδικού βελανιδοδάσους του Ξηρομέρου ζητούν με υπόμνημά τους προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (ΟΠΣΥΞ) και ο Σύλλογος Φίλων Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος «Η ΑΜΑΔΡΥΑΔΑ».

Όπως αναφέρουν, μετά από δύο χρόνια συστηματικής λεηλασίας από τους λαθροϋλοτόμους, το δάσος είναι έτοιμο να δεχτεί το «τελειωτικό χτύπημα, αφού πλέον επίσημα έχει μπει στο στόχαστρο των εταιρειών φωτοβολταϊκών».

Και επισημαίνουν: «Είναι επείγουσα ανάγκη, πριν γίνει η περιοχή ‘‘κρανίου τόπος’’, όπως πρόσφατα συνέβη στην Μπαμπίνη, να κινηθεί επιτέλους η διαδικασία της προκήρυξης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα οδηγήσει μελλοντικά στη θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος προστασίας του βελανιδοδάσους». Όπως υπογραμμίζεται στο υπόμνημα, εντός της έκτασης του βελανιδοδάσους, που απλώνεται συνολικά σε έντεκα οικισμούς του Ξηρομέρου, και ιδιαίτερα στους οικισμούς Μπαμπίνης, Σκουρτούς, Μαχαιρά και Χρυσοβίτσας, εταιρείες φωτοβολταϊκών έχουν επιλέξει μια πολύ μεγάλη περιοχή για να δημιουργήσουν μεγάλες μονάδες, είτε εκμισθώνοντας, είτε εξαγοράζοντας μεγάλες εκτάσεις, τις οποίες εκχερσώνουν με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι, σύντομα, το επόμενο στάδιο θα είναι η έκδοση αδειών για τη λειτουργία μονάδων μέσα στο ίδιο το βελανιδοδάσος, εντός των ορίων που είναι σήμερα.

Παράδεισος βιοποικιλότητας

Το βελανιδοδάσος, με έκταση 60.000 στρεμμάτων, είναι μοναδικό στο είδος του στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Αποτελεί έναν παράδεισο βιοποικιλότητας, με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και ιδιαίτερης αξίας και σπανιότητας χλωρίδα και πανίδα. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, πολύ κοντά και σε άμεση αλληλεπίδραση με τους γειτονικούς βιότοπους του Αμβρακικού και του Δέλτα του Αχελώου.

Σήμερα, όμως, δεν είναι ενταγμένο σε κανένα καθεστώς προστασίας, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο. Μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα του περιλαμβάνεται στη ζώνη προστασίας NATURA 2000, με την οποία προστατεύεται ο υγρότοπος της λίμνης Οζερού που γειτνιάζει με το δάσος.

Επίσης, στη βάση δεδομένων που διατηρεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου χαρακτηρίζεται ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ). Προκειμένου να διατηρηθεί, να προστατευθεί και να αναδειχθεί απαιτείται να ενταχθεί σε ένα καθεστώς προστασίας.