Βελτίωση Πολλαπλασιαστικου Υλικου: Αυξημένες κατά 67% οι αποδόσεις των καλλιεργειών

Εκτενής μελέτη που εκπόνησε η γερμανική επιστημονική και συμβουλευτική εταιρεία HFFA Research αναφέρεται στη συμβολή της Έρευνας με στόχο τη βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού στον πρωτογενή τομέα. Αντλώντας στοιχεία από την τελευταία εικοσαετία, εντοπίζει τη συμβολή των τεχνικών βελτίωσης των σπόρων, ενώ τονίζει την καθοριστική συμβολή της επιστήμης στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών και στην επίτευξη των στόχων της «Πράσινης Συμφωνίας» που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τη μείωση χρήσης των χημικών εισροών.

Συμβολή σε παραγωγικότητα, εισόδημα και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία για τη βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού θα είναι απαραίτητη για την ανάσχεση των πιθανών απωλειών στην παραγωγή, λόγω της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η επιτάχυνση και η διευκόλυνση νέων μεθόδων γενετικής επεξεργασίας μπορούν να αλλάξουν άρδην τα δεδομένα και να καλύψουν το αναμενόμενο παραγωγικό κενό στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή της ανάπτυξης βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού συνοψίζεται ως εξής:

α) Λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικότερες αροτραίες καλλιέργειες, η γενετική βελτίωση πολλαπλασιαστικού υλικού συνετέλεσε κατά 67% στη βελτίωση των καλλιεργητικών αποδόσεων λόγω καινοτομίας, κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση αποδόσεων 1,16% ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η παραγωγή των αροτραίων καλλιεργειών μεταξύ αυτών των σιτηρών το 2020, θα ήταν 20% χαμηλότερη χωρίς τη συμβολή της έρευνας, με απαρχή το 2000. Μάλιστα, η ΕΕ θα ήταν εισαγωγέας δημητριακών.

β) H ανάπτυξη βελτιωμένων σπόρων συμβάλλει καθοριστικά στη σίτιση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πληθυσμού.

γ) Κατά προσέγγιση, το 1/3 του τρέχοντος γεωργικού εισοδήματος (περίπου 6.000 ευρώ ετησίως) στην ΕΕ αποδίδεται στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού τα τελευταία 20 χρόνια.

δ) Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων ανά μονάδα καλλιεργούμενης γης, η βελτίωση στο πολλαπλασιαστικό υλικό έχει συμβάλει στη μείωση της ζήτησης για γεωργική γη κατά περισσότερα από 215 εκατ. στρέμματα, εξοικονομώντας περί τους 4 δισ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι καλλιέργειες με το μεγαλύτερο όφελος στις αποδόσεις

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι συγγραφείς έφτιαξαν έναν πίνακα που αναφέρει τη συμβολή της έρευνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό στην ετήσια αύξηση των αποδόσεων για μια σειρά καλλιεργειών, από το 2000 έως το 2019. Βάσει αυτού, σε επίπεδο ΕΕ ξεχωρίζουν ο ηλίανθος (+3,23% ετησίως), τα ζαχαρότευτλα (+2,55%), οι πατάτες (+2,25%) και το καλαμπόκι (+2,09%).