Η “βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμαρίου”, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αμαρίου», αφορά το έργο που εντάχθηκε μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με απόφασή του ο αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.532.716,39 ευρώ, το οποίο αφορά τη βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών σε κοινότητες του δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου προβλέποντας εργασίες ασφαλτόστρωσης, κοιτόστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος, μόρφωσης και κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου συλλογής όμβριων, καθώς και κατασκευής τεχνικών έργων για την απορροή αυτών.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στόχος του έργου αποτελεί η βελτίωση, η αποκατάσταση και η συντήρηση του εκτεταμένου αγροτικού δικτύου που διαθέτει ο δήμος Αμαρίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιπρόσθετα, η πράξη αναμένεται, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Παντελή Μουρτζανό, να συμβάλει θετικά και μέσω της μείωσης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

«Η έγκριση του έργου, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη η οποία μας ικανοποιεί απόλυτα. Με τον πρωτογενή τομέα να αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχες εργολαβίες οι οποίες εκτελούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή, αναμένεται να καταστήσουν την πρόσβαση μια σημαντικής μερίδας των συνδημοτών μας στην εργασία τους ευκολότερη και ασφαλέστερη».

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της πράξης μέσω του συγκεκριμένου έργου όπως τονίστηκε από τη δημοτική αρχή, θα συμβάλει, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ταχύτερη μεταφορά γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ