Βιοδιεγέρτες: Μια αγορά σε άνοδο που καθοδηγείται από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Σε μία περίοδο ανοδικής ανάπτυξης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η αγορά των βιοδιεγερτών, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της αγοράς των βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την αγροτική ιστοσελίδα CropLife. Ως τμήμα, οι βιοδιεγέρτες αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρύτερης αγοράς βιολογικών προϊόντων και αναμένεται να αυξηθούν από 3,14 δισ. δολάρια το 2022 σε 6,69 δισ. δολάρια σε αξία έως το 2029, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,43%.

Όπως σημειώνεται, οι βιοδιεγέρτες κατέχουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εισροών, με τις εξελίξεις να οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, οι τάσεις που ευνοούν την ανοδική τους πορεία είναι οι εξής:

 Δεδομένης της πίεσης των τιμών εισροών, την οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες το τελευταίο διάστημα, δημιουργείται η ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, με τα προϊόντα που αυξάνουν την αποδοτικότητα χρήσης των λιπασμάτων να αποκτούν δυναμική.

 Οι νέοι κανονισμοί, όπως η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», οδηγούν στην ανάγκη μείωσης της χρήσης των συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ένας από τους τρόπους είναι οι βιολογικές εισροές.

 Υπάρχει, πλέον, μία σαφής κατεύθυνση των καταναλωτών προς τα τρόφιμα που έχουν καλλιεργηθεί με πιο βιώσιμο τρόπο.

 Καθώς τα οφέλη από τη χρήση των βιοδιεγερτών γίνονται κατανοητά, αποκτούν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην αγορά. Όσο οι αγρότες βλέπουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης, τόσο αυξάνεται το ποσοστό υιοθέτησης.

Σύμφωνα με την CropLife, το τμήμα της αγοράς των βιοδιεγερτών είναι ακόμα σχετικά νέο. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχουν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να αναμένεται ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, λόγω και της συνεχούς παρουσίασης νέων προϊόντων. Ωστόσο, οι αγρότες, λόγω της συγκεκριμένης πολυπλοκότητας, πρέπει να διερευνήσουν καλύτερα τις επιλογές τους, ώστε να καταλήξουν στα προϊόντα που τους ωφελούν περισσότερο, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.