Βιοδιεγέρτες: Μια ανερχόμενη αγορά που καθοδηγείται από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,43%, το τμήμα των βιοδιεγερτών αναμένεται να φτάσει τα 6,69 δισ. δολάρια σε αξία έως το 2029

Η αγορά των βιοδιεγερτών αναπτύσσεται ραγδαία. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς για το 2015 ανήλθε στα 1,8 δισ. δολάρια και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια περίοδο ανάπτυξης, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της αγοράς των βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την εμπορική ένωση CropLife®, η οποία εκπροσωπεί τη βιομηχανία αγροχημικών. Oι βιοδιεγέρτες, ως τμήμα, αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρύτερης αγοράς βιολογικών προϊόντων και αναμένεται να αυξηθούν από 3,14 δισ. δολάρια το 2022 σε 6,69 δισ. δολάρια σε αξία έως το 2029, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,43%, με τα στοιχεία που παραθέτει η CropLife®.

Όπως σημειώνεται, οι βιοδιεγέρτες έχουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εισροών, με τις εξελίξεις να οδηγούν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, οι τάσεις που ευνοούν την ανοδική πορεία είναι οι εξής:

1. Δεδομένης της πίεσης των τιμών εισροών, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες το τελευταίο διάστημα, δημιουργείται η ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, με τα προϊόντα που αυξάνουν την αποδοτικότητα χρήσης των λιπασμάτων να αποκτούν δυναμική.

2. Οι νέοι κανονισμοί, όπως η στρατηγική από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο», οδηγούν στην ανάγκη μείωσης της χρήσης των συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Ένας από τους τρόπους είναι οι βιολογικές εισροές.

3. Υπάρχει, πλέον, μία σαφής κατεύθυνση των καταναλωτών προς τα τρόφιμα που έχουν καλλιεργηθεί με πιο βιώσιμο τρόπο.

4. Καθώς τα οφέλη από τη χρήση των βιοδιεγερτών γίνονται κατανοητά, αποκτούν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην αγορά. Όσο οι αγρότες βλέπουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης τόσο αυξάνεται το ποσοστό υιοθέτησης.

Στη συγκεκριμένη αγορά, υπάρχουν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να αναμένεται ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη λόγω και της συνεχούς παρουσίασης νέων προϊόντων

Σύμφωνα με την CropLife®, το τμήμα της αγοράς των βιοδιεγερτών είναι ακόμα σχετικά νέο. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Πιο αναλυτικά, στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχουν πολλές εταιρείες, με αποτέλεσμα να αναμένεται ανάπτυξη στις ΗΠΑ και την Ευρώπη λόγω και της συνεχούς παρουσίασης νέων προϊόντων. Ωστόσο, οι αγρότες, λόγω της συγκεκριμένης πολυπλοκότητας, πρέπει να διερευνήσουν καλύτερα τις επιλογές τους, ώστε να καταλήξουν στα προϊόντα που τους ωφελούν περισσότερο, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.