Βιολογικά φυτοφάρμακα: Μεγάλες προοπτικές, αλλά και προκλήσεις

Μια επισκόπηση της παγκόσμιας αγοράς και του νομικού πλαισίου που διέπει τα βιολογικά φυτοφάρμακα σε ΗΠΑ και Ευρώπη πραγματοποιεί η έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα η αμερικανική Covance. Σύμφωνα με αυτήν, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση με το κανονικό πλαίσιο επιδέχεται βελτιώσεις.

Το 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο τζίρος της αγοράς παγκοσμίως αναμενόταν να φτάσει τα 8,7 δισ. δολάρια, με ταχείς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2017 μέχρι σήμερα.

ΕΕ: Ταχύτερη διαδικασία και μεγαλύτερη διάρκεια έγκρισης από το 2017

Στην ΕΕ, ο Κανονισμός 1107/2009, σύμφωνα με την έκθεση, δεν διαφοροποιεί τα βιολογικά φυτοφάρμακα σε σχέση με τα συμβατικά, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για δεδομένα που σχετίζονται με την κατηγορία των μικροοργανισμών (υπάρχουν τρεις κατηγορίες συνολικά).

«Το 2017, ο Κανονισμός 2017/1432 τροποποίησε το κανονιστικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας τις δραστικές ουσίες χαμηλής επικινδυνότητας, κατηγορία στην οποία είναι πιθανότερο να εμπίπτουν τα βιολογικά φυτοφάρμακα.

Το γεγονός αυτό διαφοροποίησε τις απαιτήσεις για ουσίες υψηλής και χαμηλής επικινδυνότητας. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν ταχύτερη αξιολόγηση των δραστικών ουσιών χαμηλής επικινδυνότητας, σε σύγκριση με τα συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα (4 μήνες αντί για 12 μήνες) και μεγαλύτερη διάρκεια έγκρισης (15 χρόνια αντί για 12 χρόνια)». Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι από τον Μάρτιο του 2021, ο Κανονισμός 2019/1381 αυξάνει τη διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη και τον Κανονισμό 1107/2009, δίνοντας αυτόματα δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες που συνοδεύουν αιτήσεις έγκρισης και επιπλέον επιβεβαιώνει τις κατηγορίες εμπιστευτικών πληροφοριών που δεν θα δημοσιοποιούνται, αλλά με αιτιολόγηση.

«Πίσω από τις ΗΠΑ η ΕΕ»

Όπως αναφέρει η έκθεση, στην ΕΕ υπάρχουν 68 εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, τη στιγμή που στις ΗΠΑ ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τις 400. Στην κριτική τους, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο «προστατευτισμός» του ευρωπαϊκού καθεστώτος έχει οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο, όπου δεσπόζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.