Βιολογικά: Τα νέα φρούτα και κηπευτικά που εντάσσονται στην πρόσκληση

peponi-karpouzi

Αγκινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, μπάμια, καρπούζι, πεπόνι, υπαίθρια και θερμοκηπιακή φράουλα, αγγούρι, γλυκοπατάτα, κηπευτικά υπό κάλυψη και αρωματικά κουζίνας είναι τα κηπευτικά τα οποία εξετάζονται προς ένταξη στο μέτρο των Βιολογικών που αναμένεται να προκηρυχθεί το Φθινόπωρο από το ΥΠΑΑΤ.

Όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ» σε ρεπορτάζ της, το υπουργείο εξετάζει όχι μόνο την ένταξη νέων κηπευτικών στον τομέα της φυτικής παραγωγής, αλλά και της μελισσοκομίας στον τομέα της ζωικής, αλλά απαιτούνται ειδικές μελέτες για τον υπολογισμό τους.

Ειδικότερα, και μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη υπολογισμού ύψους ενίσχυσης κηπευτικών στη Βιολογική Γεωργία για την εφαρμογή του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-20. Η εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, κρίνεται αναγκαία για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης μιας σειράς κηπευτικών για τα οποία δεν έχει γίνει εκτίμηση κόστους από παρόμοια προγενέστερη μελέτη.

Τα κηπευτικά αυτά είναι: η αγκινάρα, τα φασολάκια, ο αρακάς, τα κουκιά, η μπάμια, το καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα υπαίθρια και θερμοκηπιακή, το αγγούρι, η γλυκοπατάτα, τα κηπευτικά υπό κάλυψη και τα αρωματικά κουζίνας.

Η προγενέστερη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2020 αφορούσε φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα, καπνό, ακρόδρυα, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους, συκιά, ακτινίδιο, ροδιά, φραγκόσυκα, κολοκυνθοειδή, τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά.

«Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εκ των προτέρων, βάσει αιτιολογημένης και επαληθεύσιμης μεθοδολογίας, επαρκής και ακριβής υπολογισμός και η τεκμηρίωση των πρόσθετων δαπανών, της απώλειας εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους καλλιεργητές των εν λόγω κηπευτικών η εφαρμογή του άρθρου 29 του Καν. (ΕΕ) 2013/1305» σημειώνεται στην απόφαση.

Προσκλήσεις

Υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν 2 δράσεις Προσκλήσεων.

Η πρώτη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις θα σχετίζεται με τη φυτική παραγωγή και η δεύτερη δράση, με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις, θα σχετίζεται με την ζωική παραγωγή.
Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη φυτική παραγωγή:
• Δίδεται έμφαση σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά.
• Θα ενταχτούν νέες καλλιέργειες όπως ροδιά, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους κ.α.
• Στις επιλέξιμες καλλιέργειες θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι, εφόσον έχει παρατηρηθεί συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικό βαμβάκι τόσο από την εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, όσο και στις διεθνείς αγορές.
Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη ζωική παραγωγή:
• Η πρώτη πρόσκληση θα σχετίζεται με τα αιγοπρόβατα και βοοειδή.
• Η δεύτερη πρόσκληση, (αναμένεται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Ε.), θα αφορά τα μελισσοσμήνη.
• Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες.
Οι δράσεις που θα προκηρυχτούν θα αφορούν μόνο τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής στην κτηνοτροφία.