Βιώσιμη διαχείριση εδαφών μέσω της γνώσης και της τεχνολογίας

Στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνολογιών, γνώσης και εκπαίδευσης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών στην Ευρώπη στοχεύει το σεμινάριο της EIP-AGRI «Healthy soils for Europe: sustainable management through knowledge and practice», δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, παρουσιάζοντας τη δική του εμπειρία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 13-14 Απριλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της EIP-AGRI.