Βόρειο Αιγαίο: Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

-Διαφήμιση-

Προθεσμία έως τις 14 Απριλίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στόχος της δράσης, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες και των δεικτών επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια.

Στο πλαίσιο της δράσης, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 Μετά τη σύσταση, η επιχείρηση θα διατηρεί ΚΑΔ που πρέπει να εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής RIS3 θα πριμοδοτούνται βαθμολογικά κατά την αξιολόγησή τους.

 Να περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης.

 Να παρουσιάζουν σαφή τεκμήρια ως προς την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-