Δακοκτονία 2023: H κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες και ΔΑΟΚ

Τον Πίνακα με την κατανομή του εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023, δημοσίευσε στη Διαύγεια το ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου, για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, κατανέμουμε στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του ανωτέρω Προγράμματος, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής :

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΑΑΤ