ΔΑΟΚ Καστοριάς: Παράταση έως 30/9 του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας

Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται η παράταση Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας μετά τους εμβολιασμούς της άνοιξης 2016 – Παθητική Επιτήρηση και Ενεργητική Επιτήρηση για τη Λύσσα (Αποζημιώσεις για την προσκόμιση δειγμάτων).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυνηγοί, θηροφύλακες, καθώς και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίοι προσκομίζουν στην υπηρεσία αλεπούδες που βρίσκουν νεκρές (παθητική επιτήρηση της λύσσας) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ύψους 50€ ανά αλεπού.
 
Όπως προκύπτει από το «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» (ΚΥΑ331/10301/25.01.2013, ΦΕΚ Β΄ 198), η Π.Ε. Καστοριάς υποχρεούται να αποστείλει 33 νεκρές αλεπούδες για το 2016.

Η αποζημίωση των 50€ ανά αλεπού, χορηγείται μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός δειγμάτων (33 νεκρές αλεπούδες έως το τέλος του 2016). Απαραίτητα, μαζί με τη νεκρή αλεπού, προσκομίζονται στην υπηρεσία μας συμπληρωμένα από τους θηροφύλακες/κυνηγούς/μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων τα:

-«Έντυπο αποστολής δειγμάτων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας, κυνηγούς και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων για το πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης της λύσσας» (Παράρτημα Α1 του σχετ. 1) και
-«Αίτημα Αποζημίωσης (πληρωμής) για προσκόμιση νεκρών αλεπούδων στα πλαίσια της παθητικής επιτήρησης της λύσσας» (Παράρτημα Α2 του σχετ. 1).
 
Όσον αφορά στη συλλογή δειγμάτων για την ενεργητική επιτήρηση (θανατωμένες αλεπούδες), θηροφύλακες και κυνηγοί, με άδεια κυνηγιού σε ισχύ, μπορούν να θανατώνουν και να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας τις θανατωμένες αλεπούδες, μόνο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. Ο αριθμός των θανατωμένων αλεπούδων που πρέπει να συλλεχθούν είναι 33 (2 αλεπούδες ανά 100 km2), έως την 30ηΣεπτεμβρίου 2016. Η αποζημίωση για κάθε θανατωμένη αλεπού ανέρχεται στα 30€.
 
Κάθε κυνηγός/θηροφύλακας, με κάθε θανατωμένη αλεπού που προσκομίζει στην υπηρεσία (μόνο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου), οφείλει να προσκομίζει συμπληρωμένα τα:

-«Έντυπο αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας, για το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας» (Παράρτημα Β1 του σχετ. 1) και
-«Αίτημα Αποζημίωσης (πληρωμής) για προσκόμιση θανατωμένων αλεπούδων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας (εμβολιακή καμπάνια άνοιξης 2016)».
 
Για τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών συλλογής δειγμάτων, με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και στο τέλος κάθε εβδομάδος, θα ενημερώνονται οι κυνηγετικοί σύλλογοι της Π.Ε. Καστοριάς για τις τοποθεσίες από τις οποίες έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι τις περιοχές στις οποίες πρέπει να δραστηριοποιηθούν για τη συλλογή των δειγμάτων.