ΔΑΟΚ Λάρισας: Πληρωμή Προκαταβολής 2020 και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών-ενστάσεων για το Κομφούζιο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή προκαταβολής (80%) του έτους 2020.

Υπολογίστηκαν τα παρακάτω ποσά ενίσχυσης : 1η Πρόσκληση – 4 έτος εφαρμογής – 43.218,18 ευρώ για 70 δικαιούχους, 2η Πρόσκληση – 3 έτος εφαρμογής – 433.239,2 ευρώ για 436 δικαιούχους, 3η Πρόσκληση – 1 έτος εφαρμογής – 956.016,17 ευρώ για 830 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της πληρωμής μέσω του Πληροφορικού Συστήματος υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους. Κατά των αποτελεσμάτων της Πληρωμής Προκαταβολής οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, ενδικοφανή προσφυγή-ένσταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, κατά των κωδικών ευρημάτων που έχουν εμφανιστεί στην πληρωμή της προκαταβολής τους. Επίσης, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.