Η ΔΑΟΚ Σερρών δίνει απαντήσεις σχετικά με τη χρήση drones σε ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών μετά από ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με τη χρήση ή όχι ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-Drones) για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε καλλιέργειες, σας ενημερώνει ότι:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά ο ψεκασμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων με ΣμηΕΑ-Drones. Βάση του Ν.4036/2012, άρθρα 23 και 39. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι αεροψεκασμοί για λόγους δημόσιας υγείας, όπως η καταπολέμηση κουνουπιών.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορά τους αεροψεκασμούς ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.2, του ίδιου νόμου, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300€) έως πέντε χιλιάδες (5000€) ευρώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία, οι παραγωγοί και οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2321355136.