Δασώσεις: Δαπάνες αναφύτευσης μετά από επιβεβαιωμένο καταστροφικό συμβάν

Στις τιμές των εγκεκριμένων από το ελληνικό κράτος (υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών) ενιαίων τιμολογίων εργασιών Πρασίνου (εγκατάσταση, συντήρηση φυτείας), Οικοδομικών (περίφραξη) κ.ά., και όχι σε μέσο όρο τιμών εμπορίου θα βασιστεί τελικά ο υπολογισμός των τιμών ενίσχυσης για το Υπομέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, ο ανάδοχος που έχει αναλάβει έως τα τέλη Αυγούστου την εκπόνηση της μελέτης για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης στο Υπομέτρο 8.1, «σκοπός είναι η ύπαρξη αντικειμενικής βάσης προσδιορισμού των τιμών ενίσχυσης, η οποία συντελεί στη συντομότερη και ορθότερη διαδικασία διοικητικού ελέγχου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και των αιτημάτων πληρωμής, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την επαληθευσιμότητα των επιλέξιμων δαπανών στους ελέγχους κατά την εφαρμογή του υπομέτρου».

Επιπλέον, θα πρέπει να αποτυπώνονται ορθά οι επιλέξιμες εργασίες αναφύτευσης ως μέρος των εργασιών εγκατάστασης της φυτείας μόνο για το πρώτο έτος μετά την εγκατάσταση. Ειδικότερα, ο υπολογισμός των δαπανών αναφύτευσης θα πρέπει να γίνει με την επισήμανση πως αφορά αναπλήρωση φυταρίων μετά από αρμοδίως επιβεβαιωμένο καταστροφικό συμβάν (π.χ. πυρκαγιά, χαλαζόπτωση κ.λπ.). Σημειώνεται ότι στη μελέτη θα αποτυπώνονται οι τιμές ενίσχυσης σε πίνακες για τα ευγενή πλατύφυλλα (Πυκνότητα φύτευσης 250 δέντρα/ha) και για τα λοιπά επιλέξιμα δασικά είδη (Πυκνότητα φύτευσης 900 δέντρα/ha).