Δεκατετραχίλιαρο: Ο πίνακας με τους δικαιούχους σε Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο και Δυτική Μακεδονία

Συνολικά 50 δικαιούχοι ενισχύονται με 14.000 έκαστος για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» στο Νότιο Αιγαίο, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να ανέρχεται συνεπώς σε 700.000 ευρώ.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης των 280.000€ θα διανεμηθεί σε 20 δικαιούχους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, 79 δικαιούχοι θα μοιραστούν το ποσό του 1.106.000,00 €.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για το Νότιο Αιγαίο

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για το Ιόνιο

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για τη Δυτική Μακεδονία