Δεκτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή χρήση των δεδομένων

Δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων στον αγροτικό τομέα

Δεκτή έκαναν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό σχετικά με την κοινή χρήση των δεδομένων ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και σε φορείς του ίδιου κλάδου, όπως ο αγροτικός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πριν από λίγες μέρες.

Σκοπός της πρότασης είναι να θέσει τους κανόνες που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων που συλλέγονται από τα τεχνολογικά μέσα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση των δεδομένων θα εξασφαλίσει, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ και θα δώσει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων που παράγουν.

Ο κανονισμός προβλέπει τη διάθεση δεδομένων χωρίς αμοιβή για αμιγώς μη εμπορική χρήση, η οποία ωφελεί τις κοινότητες και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών περισσότερο τεκμηριωμένων.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα άτομα και οι επιχειρήσεις να έχουν εμπιστοσύνη στο ότι, όταν επιτρέπουν την κοινή χρήση των δεδομένων τους, ο χειρισμός τους θα γίνεται από έμπιστους οργανισμούς που βασίζονται στις αξίες και στις αρχές της ΕΕ.

Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα

Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω χωρίς να καταπατώνται τα προσωπικά δεδομένα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά εφόδια που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι η ανωνυμοποίηση. Επίσης, όποτε μεταφέρονται δεδομένα, θα υπάρχουν μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της διαδικασίας με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων

Ο Κανονισμός προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας Δεδομένων για να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τις αρχές των κρατών-μελών, ιδίως όσον αφορά τον αλτρουισμό δεδομένων, τους διαμεσολαβητές δεδομένων και τη χρήση δημόσιων δεδομένων που δεν μπορούν να καταστούν διαθέσιμα ως ανοιχτά δεδομένα.

Κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων

Η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων στοχεύει στην ανταλλαγή δεδομένων σε συγκεκριμένους κλάδους, ανάμεσά τους και ο αγροτικός τομέας, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εννέα τομείς είναι: Υγεία, περιβάλλον, ενέργεια, γεωργία, κινητικότητα, χρηματοοικονομικά, μεταποίηση, δημόσια διοίκηση και δεξιότητες. Το 2021 θα ανακοινωθούν εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με τους χώρους αυτούς.