Δεν φαίνεται φως στο τούνελ του κόστους παραγωγής

Το Δελτίο Τύπου Εκροών-Εισροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Δεκέμβριο του 2022 καταγράφει για ακόμα μία φορά την αυξητική τάση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, σε μια περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη οι λιπάνσεις σε διάφορες καλλιέργειες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, «Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,4% έναντι αύξησης 14,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2021 με τον Δεκέμβριο 2020».

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 20,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων «ενέργεια και λιπαντικά» και «ζωοτροφές».
Ο Γενικός Δείκτης Εισροών του Δεκεμβρίου 2022 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,6%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022 παρουσίασε αύξηση 23,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2021.

Ακόμα πιο πάνω σπόροι και μηχανήματα

Ανατρέχοντας στον σχετικό πίνακα με τις ετήσιες συγκρίσεις τιμών εισροών που έχει καταρτίσει η ΕΛΣΤΑΤ, βλέπουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 η αύξηση στις ζωοτροφές φτάνει το 21,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2021. Το αυξημένο κόστος στα λιπάσματα αποτυπώνεται για ακόμα έναν μήνα, καθώς η μεταβολή του δείκτη τιμών βρίσκεται στο +52,9%. Σημαντική είναι η αύξηση που παρατηρείται στην κατηγορία σπόροι (+10,3%), συνεχίζοντας την αυξητική πορεία του προηγούμενου μήνα.

Στην ενέργεια και τα λιπαντικά, το ποσοστό αύξησης 20,7% δείχνει μια αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διατηρώντας ωστόσο την κατάσταση σε εξόχως προβληματικά επίπεδα. Στο μέτωπο του γεωργικού εξοπλισμού, η αύξηση στα μηχανήματα καλλιέργειας έφτασε το 20%, ενώ στους γεωργικούς ελκυστήρες η αύξηση διαμορφώθηκε στο 11,9%.