Δεν περπατά η Δράση 4.1.2. για την εξοικονόμηση ύδατος στην περιφέρεια

«Λίγα τα λεφτά, πολλές οι απαιτήσεις του προγράμματος», λένε οι μελετητές

Μικρή χαρακτηρίζεται η προσέλευση των Θεσσαλών παραγωγών στην πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020. Όπως είναι γνωστό, η περίοδος υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2021. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και, στη συνέχεια, κατατίθεται ο φάκελος εις διπλούν στη οικεία ΔΑΟK.

Ωστόσο, σύμφωνα με Λαρισαίους μελετητές, που ασχολούνται με τη δράση, «ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την κατάρτιση του φακέλου και το μικρό μπάτζετ του προγράμματος αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος του παραγωγού που θα επιχορηγηθεί είναι τα 20.000 ευρώ. Κυρίως η επένδυση που επιδιώκουν οι γεωργοί είναι η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονοσμού, δηλαδή… λάστιχα).

Όπως σημειώνουν στην «ΥΧ» οι μελετητές, «ιδιαίτερα η υποχρέωση για τη σύνταξη της μελέτης περί εξοικονόμησης ύδατος είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα (1.500 ευρώ). Θα μπορούσε να έχει απαλειφθεί η υποχρέωση αυτή, διότι δεν προσφέρει κάτι», δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Οι μελετητές, στην παρούσα φάση, ασχολούνται κυρίως με την επικείμενη δράση των Σχεδίων Βελτίωσης, το νέο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, αλλά και με την αίτηση πληρωμής αυτών που συμμετείχαν το 2016 και τώρα που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αναμένουν την τελευταία δόση πληρωμής.