Δέσμευση για ρύθμιση χρεών των ΤΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, σε βάθος 30 ετών

Ανταποδοτικότητα, αντιπροσωπευτικότητα, διαφάνεια και εντοπιότητα είναι οι αρχές που θα διέπουν τον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλία, και στον οποίο θα ενσωματωθούν οι 53 υπάρχοντες ΤΟΕΒ και ο ένας ΓΟΕΒ. Αυτό τόνισαν πριν από λίγες ημέρες οι υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και Λευτέρης Αυγενάκης, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Καρδίτσα για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού με τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής.

Εποπτεία

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο ενιαίος φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία και θα έχει την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ). Την εποπτεία του θα έχουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών από κοινού και κατά την αρμοδιότητα εκάστου υπουργού, όπου αυτό ειδικά προβλέπεται. Ως προς την άρδευση (σημερινή αρμοδιότητα ΟΕΒ), αυτή θα εποπτεύεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον νέο Οργανισμό θα μεταφερθούν το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιφερειακής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΤΟΕΒ (πρακτικά τέσσερα Τμήματα Υδροοικονομίας) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως υπογράμμισαν οι υπουργοί, οι υπάρχοντες Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων θα υπαχθούν εντός ενός έτους στον νέο φορέα μαζί με τους υπαλλήλους που απασχολούν. Επίσης, θα υπάρξει ρύθμιση των χρεών των ΤΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, σε βάθος 30 ετών. Η έδρα του Οργανισμού θα είναι στη Λάρισα και θα λειτουργούν παραρτήματα.

Μικρή ανταπόκριση

Ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι, σε σύσκεψη που είχε προηγηθεί στις 23 Νοεμβρίου, κάλεσε τις διοικήσεις των 53 ΤΟΕΒ και του ενός ΓΟΕΒ να αποστείλουν στο υπουργείο στοιχεία σχετικά με τα χρέη που έχουν, πόσους εργαζόμενους απασχολούν, να γίνει μια καταγραφή των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και το κόστος αποκατάστασης, ώστε να γίνουν άμεσα λειτουργικοί και, τέλος, το ποσοστό του δικτύου που μπορεί να γίνει άμεσα λειτουργικό. «Δυστυχώς, ανταποκρίθηκαν μόνο 15 ΤΟΕΒ και ο ένας ΓΟΕΒ», ανέφερε.