Τη Δευτέρα οι παρτίδες της μεγάλης πληρωμής – Ενσωματώθηκαν Εθνικό Απόθεμα και μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ» τη Δευτέρα 27/6 όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί κλείνει και η τελευταία μεγάλη πληρωμή με την έκδοση παρτίδων Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης καθώς και τις Συνδεδεμένες ενισχύσεις έτους 2021. Στην πληρωμή της Βασικής έχει ενσωματωθεί και το Εθνικό Απόθεμα καθώς και το 100% των μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων όπως γίνεται κάθε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον Οργανισμό Πληρωμών.

Ακολουθούν αναλυτικά οι ενισχύσεις προς πληρωμή:

  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας 561 ευρώ / εκτάριο
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων 308 ευρώ / κουτί
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού 270,56 ευρώ / εκτάριο
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση Βοοτρόφων (Μέτρο 1 χωρίς γη) 187,38 ευρώ / ΜΜΖ
  • Συνδεδεμένη ενίσχυση Αιγοπροβατοτρόφων (Μέτρο 2 χωρίς γη) 44,84 ευρώ/ζώο
  • Διεπαγγελματική βάμβακος 1,91 ευρώ/εκτάριο
  • Ενίσχυση για την καλλιέργεια μαστίχας Χίου 5,84 ευρώ/εκτάριο
  • Ενίσχυση για την παραγωγή γάλακτος (αγελαδινού, αιγείου, πρόβειου) με προορισμό την παραγωγή τυριού ΜΝΑ
  • Αγελαδινό 52,37 ευρώ/τόνο, Αίγειο 59,86 ευρώ/τόνο, Πρόβειο 82,31 ευρώ/τόνο
  • Ενίσχυση για τη διατήρηση αμπέλων VQPRD 665,82 ευρώ/εκτάριο

Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των προθεσμιών πληρωμής (μετά τις 30/06 δηλαδή) είναι επιλέξιμες για πληρωμή όταν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα δεν υπερβαίνουν το 5% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα. Επομένως η πληρωμή του Ιουνίου θεωρείται η «τελευταία» μεγάλη πληρωμή του έτους ενίσχυσης. Πριν τη λήξη του οικονομικού έτους 15/10 πραγματοποιείται πάντα άλλη μια πληρωμή αλλά αυτή η πληρωμή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 5% των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί έως και την 30η Ιουνίου.

Το σύνολο των πληρωμών του πρώτου πυλώνα αγγίζουν τα 75 εκατ. ευρώ. Στην τελική ευθεία είναι και οι πληρωμές των μέτρων 13.1, 13.2, 13.3, που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.