Σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη λίμνη Παμβώτιδα και τα Ιωάννινα

Σε διαβούλευση έχει τεθεί από τις 20 Δεκεμβρίου η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 της λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων. Η ΕΠΜ θα καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, με σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική και ανθρωπογενή δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Η δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διαρκέσει για έναν μήνα και θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα.

Περιοχές Natura 2000

Στην Παμβώτιδα και στα Ιωάννινα μελετήθηκαν δύο περιοχές Natura 2000 (GR2130005 / Ειδική Ζώνη Διατήρησης – Ζώνη Ειδικής Προστασίας και GR2130012 / Ζώνη Ειδικής Προστασίας). Η πρώτη περιοχή, με έκταση 26.000 στρέμματα, ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών και προστατεύεται ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ν.1469/1950, N.5351/1932), ενώ η δεύτερη, με έκταση 225.000 στρέμματα, ανήκει στους Δήμους Ιωαννιτών, Δωδώνης και Ζίτσας και σε αυτήν υπάγεται το Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων, το οποίο προστατεύεται ως αισθητικό δάσος με το Π.Δ. 306/Α/1976.

Η λίμνη Παμβώτιδα αποτελεί ένα σύνθετο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο, μοναδικής αισθητικής και οικολογικής αξίας. Στηρίζει πολλαπλά την ευημερία της τοπικής κοινωνίας με πολλές οικονομικές δραστηριότητες (αλιεία, κτηνοτροφία, γεωργία, αναψυχή-τουρισμός). Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων (ΖΕΠ) συναντώνται 63 σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, με χαρακτηριστικότερο το Κιρκινέζι (Falco naumanni), το οποίο αποτελεί παγκοσμίως απειλούμενο είδος.

Σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της περιοχής είναι οι δεκάδες μικροί μόνιμοι και εποχικοί υγρότοποι, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αγροτικού μωσαϊκού που έχει διαμορφωθεί από τη χρόνια βόσκηση.

Επίσης, η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη αρδευόμενης γεωργικής γης, εντατικής πτηνοτροφίας, διάσπαρτες οικιστικές αναπτύξεις, δίκτυα υποδομής (π.χ. αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ΒΙΠΕ), σημαντικές εμπορικές και μεταποιητικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν συνολικά τον Νομό Ιωαννίνων, αλλά και από προβλήματα στην οργάνωση των χρήσεων γης.