Διαβούλευση για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στις μέλισσες

Επιτροπή ειδικών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο συλλέγονται και αξιολογούνται τα δεδομένα που σχετίζονται με τη θνησιμότητα των μελισσών από τα φυτοφάρμακα.

Η αξιολόγηση αυτή προέκυψε μετά από αίτημα της Κομισιόν προς την EFSA για επικαιροποίηση των οδηγιών της προς τις νομοθετικές αρχές που διαμορφώνουν το νομοθετικό πλαίσιο για τα φυτοφάρμακα και τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση τους.

Η ομάδα των ειδικών έχει ήδη αποφανθεί για τις ισχύουσες συστάσεις που δημοσιεύθηκαν το 2013, ενώ στο ίδιο έγγραφο αξιοποιήθηκαν επιπλέον γνώμες ειδικών από τα κράτη-μέλη. Η επικαιροποίηση του νέου πλαισίου συστάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Όταν το νέο πλαίσιο οριστικοποιηθεί και αποτυπωθεί εγγράφως, τότε η EFSA θα προχωρήσει σε πλήρη δημόσια διαβούλευση για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος της μέλισσας και η διαφύλαξη των πληθυσμών της θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη γεωργική παραγωγή και την παγκόσμια διατροφή, καθώς συμβάλλει στη γονιμοποίηση πλήθους φυτικών οργανισμών, ώστε να καρποφορήσουν και να προσφέρουν την παραγωγή τους προς κατανάλωση.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός ζώων και εντόμων έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, ή οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί αισθητά, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της χρήσης χημικών ουσιών που επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα.