Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο νόμου που θα εισαγάγει τις κατάλληλες συνθήκες για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τη λειτουργία φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Όπως αναφέρει στο άρθρο 33, «η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ (1 MW) επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αττικής, καθώς και των περιοχών της επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του ν. 2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και σε Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α’ 241)».

Ο περιορισμός

Όρος, βέβαια, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, στους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης, είναι να μην υπερβαίνουν το 0,8% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων κάθε περιφερειακής ενότητας.

Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να προσδιορίζονται περιορισμοί στον τρόπο θεμελίωσης των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και υποχρεώσεις για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση φωτοβολταϊκών σταθμών.