Συμπληρωματικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου για δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, από την ΔΑΟΚ Κρήτης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί συμπληρωματικό ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2019».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση διευκρινίζετε ότι για την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας υπάρχουν ήδη εργολάβοι ψεκασμών από προηγούμενο 3ετή διαγωνισμό (για τα έτη 2017-2019). Η παραπάνω διακήρυξη είναι συμπληρωματική και αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση κυρίως επιπλέον ψεκασμών, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην διακήρυξη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/5/2019 και ώρα 16.00 .

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2813 400.335)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης , στη διεύθυνση (URL)  www.crete.gov.gr  στην διαδρομή : ► Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί ► «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2019»