Διαμαρτυρίες για αθέμιτες πρακτικές στη βιομηχανία φυτοφαρμάκων

Καταγγελίες έχουν φτάσει στο γραφείο της Ευρωπαίας διαμεσολαβήτριας, Emily O’ Reilly, σχετικά με φαινόμενα κατάχρησης του προστατευτικού καθεστώτος που επιτρέπει στις εταιρείες φυτοφαρμάκων να μην κοινοποιούν εμπορικά στοιχεία σχετικά με πωλήσεις δραστικών ουσιών.

Το παρόν πλαίσιο παρέχει δεκαετή προστασία στις επιχειρήσεις που αιτούνται την έγκριση κυκλοφορίας μιας νέας δραστικής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες προς τον ανωτέρω θεσμό, ορισμένες εταιρείες προχωρούν σε αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενες δραστικές ουσίες στο τέλος της δεκαετούς περιόδου, στοχεύοντας να μην κοινοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες για επιπλέον δέκα χρόνια. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις μικρότερες εταιρείες, καθώς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν γενόσημα προϊόντα.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι έχουν απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Πλέον, αναμένεται μια αναλυτική απάντηση από την Κομισιόν, ώστε να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, εφόσον κριθεί ότι οι καταγγελίες έχουν βάση.