Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών: Καταχώριση του αριθμού σήμανσης ίππων έως τις 5 Φεβρουαρίου

Μέχρι και τη Δευτέρα 05/02/2024 θα μπορούν να καταχωρίσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους:

✱ Οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της παράτασης της 1ης πρόσκλησης.

✱ Οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της 2ης πρόσκλησης που δεν είχαν καταχωρίσει τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους.

Σημειώνεται ότι η καταχώριση θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής.