Διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω αισθητήρων με χρηματοδότηση 17 εκατ. ευρώ

Χρηματοδότηση 17 εκατ. ευρώ κατάφερε να συγκεντρώσει η ιταλοελβετική νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας xFarm Technologies για να προσθέσει νέες δυνατότητες και να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα του συστήματος πληροφοριών διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχει δημιουργήσει. Η επιχείρηση προσφέρει στους αγρότες και σε άλλες επιχειρήσεις μια φορητή πλατφόρμα που, μέσω αισθητήρων στο χωράφι, συλλέγει και αναλύει δεδομένα από όλο το αγρόκτημα, παρέχοντας πληροφορίες για παράσιτα, ανάπτυξη ζιζανίων, ανάγκες άρδευσης και οικονομικά θέματα.

Η xFarm συγχωνεύθηκε με την ιταλική εταιρεία digital ag Farm Technologies το 2021 για να δημιουργήσει την xFarm Technologies. Η συγχώνευση έφερε πρόσθετες δυνατότητες και τομείς διαχείρισης στην πλατφόρμα xFarm.

Επί του παρόντος, η πλατφόρμα λογισμικού υποστηρίζει 110.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε περισσότερες από 30 αλυσίδες αγροδιατροφής και καλύπτουν 1,5 εκατομμύρια εκτάρια σε περίπου 100 χώρες.

Το xFarm είναι διαθέσιμο ως «δωρεάν» συνδρομή σε αγρότες και άλλες επιχειρήσεις που θέλουν απλώς να το δοκιμάσουν προτού χρησιμοποιήσουν την επί πληρωμή πλατφόρμα.

Με τη νέα χρηματοδότηση, η νεοφυής επιχείρηση θα προωθήσει τη βελτίωση και την επέκταση των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες με μέτρα βιωσιμότητας στην εκμετάλλευση και την προσαρμογή στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη των αγροτών στις επιτόπιες δραστηριότητες στο χωράφι. Άλλα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας θα αφορούν τη συνεργασία με άλλες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως αυτές στη διαχείριση ζώων.

Επίσης, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων που είναι σε θέση να διερευνήσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων από τις εκμεταλλεύσεις θα βοηθήσουν στη διαχείριση εισροών όπως το νερό, τα λιπάσματα και τα προϊόντα και τις τεχνολογίες φυτοπροστασίας.

Η εταιρεία θα επεκταθεί και διεθνώς, πρώτα στην Ευρώπη και στη συνέχεια στην Αμερική. Για να τα επιτύχει όλα αυτά, η xFarm θα αυξήσει επίσης την ομάδα της από 60 σε 80 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2022.