Διεθνής μελέτη: Πολλαπλοί οι κίνδυνοι για την καλλιεργήσιμη γη

Oι πολλαπλοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η καλλιεργήσιμη γη από μια σειρά παραγόντων αναλύονται σε ευρωπαϊκή μελέτη, στην οποία συμμετέχουν η μετεωρολογική υπηρεσία της Ρουμανίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ιταλία (πανεπιστήμιο της Πάβια), τη Ρουμανία (πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου κ.ά.) και την Κορέα (πανεπιστήμιο Kangwon), καθώς και το Joint Research Center (JRC) της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, για πρώτη φορά μια έρευνα αναλύει την υποβάθμιση του εδάφους αξιοποιώντας σύνθετα γεωχωρικά δεδομένα για συγκεκριμένους παράγοντες υποβάθμισης του εδάφους (ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, μείωση της βλάστησης, αλατότητα και μείωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανικό άνθρακα).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξαν οι ερευνητές, οι παγκόσμιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανέρχονται σε 14,2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% της συνολικής επιφάνειας της Γης.

Σε επίπεδο ηπείρων, οι περισσότερες εκτάσεις βρίσκονται στην Ασία (37,2%), ακολουθούν η Αφρική (19,8%), η Βόρεια και Κεντρική Αμερική (15,1 %), η Ευρώπη (13,8%), η Νότιος Αμερική (10,5%), ενώ τελευταίες είναι η Αυστραλία και η Ωκεανία (3,5%). «Σε μεγάλο βαθμό, η έκταση της υποβάθμισης της καλλιεργήσιμης γης ακολουθεί την ανωτέρω κατάταξη», αναφέρει η μελέτη.

Βαρύτερες οι επιπτώσεις στην Ασία, σε καλύτερη κατάσταση η Ευρώπη

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις σε επίπεδο ηπείρων δείχνουν ότι η Ασία είναι η ήπειρος με τις πιο σημαντικές επιπτώσεις ως προς την υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων εδαφών. Επίσης, μαζί με την Αφρική, κατέχουν την αρνητική πρωτιά της ταυτόχρονης εμφάνισης δύο διαφορετικών παραγόντων υποβάθμισης του εδάφους (5,5% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ασία και 4,3% των εκτάσεων της Αφρικής).

Στον αντίποδα, τα δεδομένα παρατήρησης από την Ευρώπη δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία έχει υποστεί τις μικρότερες επιπτώσεις από την υποβάθμιση της Γης, σε σύγκριση με τις άλλες ηπείρους.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι «αν και η καλλιεργήσιμη γη επηρεάζεται από τουλάχιστον έναν από τους πέντε προαναφερθέντες παράγοντες, μόνο σε εξαιρετικά λιγοστές περιπτώσεις συνυπάρχουν και οι πέντε ταυτόχρονα». Σε επίπεδο χωρών, οι πιο επιβαρυμένες χώρες είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Βραζιλία, η Αργεντινή και η Ρωσία, ενώ μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στους κινδύνους υποβάθμισης του εδάφους είναι η Ινδία.