Διευκρινήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων της νιτρορύπανσης

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστό ότι για τη Δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 είναι δυνατό, για όσους δικαιούχους δεν επιθυμούν να πληρωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΕ 2018, να προβούν σε τροποποίηση ΙΒΑΝ μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής της δράσης.

Η αλλαγή – σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ – θα πρέπει να γίνει πριν τη δημιουργία πληρωμής από την αντίστοιχη ΔΑΟΚ.