Βιολογικά: Η υπογραφή της υπουργικής απόφασης άνοιξε το δρόμο για προκήρυξη τον Ιανουάριο

Επιλέξιμες 49 αροτραίες και δενδρώδεις καθώς και 4 εκτροφές

Συνολικά 49 είδη αροτραίων και μόνιμων καλλιεργειών και τέσσερα είδη εκτροφών, που αφορούν τη ζωική παραγωγή, μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες στο πλαίσιο των δράσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», οι οποίες πρόκειται να προκηρυχθούν τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, οι επιλέξιμες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών είναι οι εξής: ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιμα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, ρύζι, μηδική/τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι, λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, ακρόδρυα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα, φραγκόσυκα, αγκινάρα, φασολάκια υπαίθρια, φασολάκια θερμοκηπίου, αρακάς (χλωρός), κουκιά (χλωρά), μπάμια (λοβός), καρπούζι υπαίθριο, καρπούζι θερμοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο, πεπόνι θερμοκηπίου, φράουλα υπαίθρια, φράουλα θερμοκηπίου, αγγούρι υπαίθριο, αγγούρι θερμοκηπίου, γλυκοπατάτα, ντομάτα υπαίθρια, ντομάτα θερμοκηπίου, αρωματικά κουζίνας (μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανη κ.λπ.), άγρια λαχανευόμενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταμναγκάθι κ.λπ.), πιπεριά υπαίθρια, πιπεριά θερμοκηπίου, μελιτζάνα υπαίθρια, μελιτζάνα θερμοκηπίου.

Όσον αφορά τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, που αφορούν τη ζωική παραγωγή, δύνανται να ενταχθούν οι εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες, για τις οποίες εκτροφές υπάρχει βοσκότοπος, που έχει δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, πρέπει να έχουν δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ. Στη βοοτροφία, συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης

Για τη Δράση 11.1.1, που αφορά τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με την καλλιέργεια από 72 ευρώ/εκτάριο/έτος έως 850 ευρώ/εκτάριο/έτος. Για παράδειγμα, όσον αφορά την ελαιοκομία, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 629 ευρώ/εκτάριο/έτος, τα επιτραπέζια σταφύλια στα 850 ευρώ/εκτάριο/έτος, τα φυλλώδη λαχανικά σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα στα 550 ευρώ/εκτάριο/έτος και η μηδική/τριφύλλι στα 535 ευρώ/εκτάριο/έτος.

Για τη Δράση 11.2.1, που αφορά τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία, το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας, κυμαίνεται από 70 ευρώ/εκτάριο/έτος έως 850 ευρώ/εκτάριο/έτος.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τα πυρηνόκαρπα το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 850 ευρώ/εκτάριο/έτος (με την απώλεια εισοδήματος να ορίζεται στα 766 ευρώ και η πιστοποίηση, δηλαδή το κόστος συναλλαγής στα 84 ευρώ). Όσον αφορά το βαμβάκι, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 466 ευρώ/εκτάριο/έτος, τα φραγκόσυκα στα 850 ευρώ/εκτάριο/έτος, τα αρωματικά κουζίνας και τα άγρια λαχανευόμενα στα 600 ευρώ/εκτάριο/έτος.

Για τη Δράση 11.1.2, που αφορά τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομία, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 211 ευρώ/εκτάριο/έτος για τα αιγοπρόβατα, στα 267 ευρώ/εκτάριο/έτος για τα βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση, στα 333 ευρώ/εκτάριο/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και στα 26,39 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος για κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

Για τη Δράση 11.2.2, που αφορά τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, το μέγιστο ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται στα: 247 ευρώ/εκτάριο/έτος για τα αιγοπρόβατα, 280 ευρώ/εκτάριο/έτος για βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση, 347 ευρώ/εκτάριο/έτος για τα βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και στα 32,89 ευρώ/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος για κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

Κριτήρια ένταξης

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 διακρίνονται σε:

Κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Κριτήρια επιλογής.

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

Να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.

Να κατέχονται νόμιμα.

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες), τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια.

Ειδικά για τις δράσεις του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.

Πριμ

Οι υποψήφιοι, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν, κατ’ αρχήν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε δράση και σε επίπεδο πρόσκλησης, κατατάσσονται βάσει κριτηρίων επιλογής. Αν, όμως, ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης στη δράση της αντίστοιχης πρόσκλησης του Μέτρου 11 είναι μεγαλύτερος του ποσού που έχει προκηρυχθεί, τότε ισχύουν οι παρακάτω αρχές κριτηρίων επιλογής:

Δράση 11.1.1: Γεωργοί νεαρής ηλικίας – Εντασσόμενη έκταση – Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Δράση 11.2.1: Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος – Εντασσόμενη έκταση – Επαγγελματίας Αγρότης – Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Δράση 11.1.2: Γεωργοί νεαρής ηλικίας – Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.

Δράση 11.2.2: Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος – Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών – Επαγγελματίας Αγρότης.

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι πληρούν, κατ’ αρχήν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζεται η αρχή του κριτηρίου επιλογής «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» και «Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος», αντίστοιχα.

Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς διάρκειας. Για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκότοπων, που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου, θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια). Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης, στο οποίο εφαρμόζεται η δράση, θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρισμένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι πέντε.

Οι δικαιούχοι των δράσεων του Υπομέτρου 11.1, που κατέχουν αγροτεμάχια/βοσκότοπους και το είδος των ζώων, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων.