Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη κατά των κατά παρέκκλιση αδειοδοτήσεων για τα νεονικοτινοειδή

Με μια απόφαση-σταθμό, όπως τη χαρακτήρισαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα κατά της χρήσης των νεονικοτινοειδών που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία των επικονιαστών και ιδιαίτερα των μελισσών.

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου το Δικαστήριο απεφάνθη υπέρ της αγωγής που είχαν καταθέσει η PAN Europe και άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς κατά της κατά παρέκκλιση αδειοδότησης που χορηγούν συστηματικά ορισμένα κράτη-μέλη, επιτρέποντας τη διάθεση στην αγορά σπόρων με επικάλυψη δραστικών ουσιών νεονικοτινοειδών, οι οποίες είναι απαγορευμένες (thiamethoxam και clothianidin).

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου ήταν ότι οι απαγορεύσεις εφαρμόστηκαν για να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία των ζώων, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας αυτών των ουσιών για τις μέλισσες και των επιπτώσεων που μπορούν να επιφέρουν, στη μείωση των πληθυσμών τους.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της PAN Europe, Martine Dermine, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας ότι «η ετυμηγορία του Δικαστηρίου αποτελεί υπενθύμιση ότι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί υπόκεινται στην ισχύ του νόμου και όχι σε συμφέροντα επιχειρήσεων».

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά από τη δημοσίευση έρευνας της PAN Europe, η οποία υποστήριζε ότι μια σειρά κρατών-μελών είχαν βρει τρόπο να συνεχίζεται η διάθεση επιβλαβών προϊόντων στην αγορά με νεονικοτινοειδή διά της… πλαγίας οδού, παρά το γεγονός ότι οι ουσίες είχαν κριθεί απαγορευμένες.

Χώρες όπως το Βέλγιο και η Ρουμανία πρωτοστατούσαν σε αυτές τις πρακτικές, σύμφωνα με την έρευνα, μέρος της οποίας παρουσίασε πρόσφατα η «ΥΧ» και αποκάλυπτε ότι την τελευταία τετραετία έχουν δοθεί πάνω από 236 κατά παρέκκλιση αδειοδοτήσεις για απαγορευμένες ουσίες φυτοπροστασίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις αυτής της αρνητικής λίστας, όσον αφορά τα νεονικοτινοειδή, με μία μόλις κατά παρέκκλιση αδειοδότηση τέτοιου προϊόντος.