Τη δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης προωθεί ο Δήμος Ηρακλείου

Τη δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης προωθεί ο Δήμος Ηρακλείου

Για τη δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, ο δήμος Ηρακλείου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε δημότες ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του έργου A2UFood.

Πρόκειται για το A2UFOOD πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, με βασικό στόχο τη μείωση των οργανικών απορριμμάτων, την προώθηση της μεθόδου διαλογής στην πηγή, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την αύξηση των ποσοτήτων κομποστοποίησης. Στις δράσεις περιλαμβάνονται τόσο η δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με οικιακούς κάδους με στόχο τα λαχανικά και τα απόβλητα κήπων, όσο και η δημιουργία δικτύου κομποστοποίησης κτιρίων αστικών διαμερισμάτων, στο οποίο θα λειτουργούν Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (ΑΜΚ), δηλαδή μικρές, κλειστές, ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενικές εκλυόμενες οσμές και διασταλάζοντα υγρά, που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία όλων των μορφών αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στο κτίριο, σε χώρους του δήμου ή μιας πολυκατοικίας ή ομάδας πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, όπου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εναποθέτουν τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής και μεταφοράς τους.

Σύμφωνα με τον δήμο, για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΑΜΚ που βρίσκονται σε πολυκατοικίες και δημόσιους χώρους, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι αισθητήρες συνδεδεμένοι σε σύστημα καταγραφής πραγματικού χρόνου.

Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των μηχανικών κομποστοποιητών, η πρόσβαση σε αυτούς θα γίνεται μόνο με τη χρήση προσωπικής μαγνητικής κάρτας. Όσον αφορά τους οικιακούς κομποστοποιητές, ο έλεγχος της λειτουργίας τους θα γίνεται μέσω μιας εύχρηστης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα διανεμηθεί δωρεάν στους ιδιοκτήτες. Σε δεύτερη φάση θα γίνει αξιολόγηση της ικανοποίησης των πολιτών από τη χρήση των κομποστοποιητών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ερωτηματολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ