Δήμος Ζίτσας: Αγροτική οδοποιία για την στήριξη της αγροτικής οικονομίας

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο αγροτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλπακίου και Άνω Καλαμά, ο οποίος χαρακτηρίζεται σημαντικός από το Δήμο Ζίτσας γιατί πρόκειται, όπως αναφέρει, να στηρίξει την αγροτική οικονομία της περιοχής.

Με την ολοκλήρωσή του, πέραν των άλλων, αναμένεται να βελτιωθεί η προσπελασιμότητα στον κάμπο Βελλάς – Παρακαλάμου που είναι ο μεγαλύτερος στον νομό Ιωαννίνων.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Πηγή: ert.gr