Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών

Ανοιχτές μέχρι τις 18 Αυγούστου οι αιτήσεις

Τη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Thinc με σκοπό τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηματιών, παρέχοντας τις κατάλληλες υποδομές αλλά και υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών τους εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δημιούργησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στόχος της είναι να συμβάλει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το πανεπιστήμιο, καθώς και στη δικτύωση με το επιχειρηματικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της περιοχής, με άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνών που πραγματοποιούνται εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος, καθώς και των καλών πρακτικών και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο.

Για τον λόγο αυτό, η θερμοκοιτίδα καλεί μέχρι τις 18 Αυγούστου όσους έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, αλλά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Το πρόγραμμα θα φιλοξενήσει 24 ομάδες στις οποίες θα προσφερθούν υπηρεσίες και ευκαιρίες δικτύωσης, καθώς και ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών και μεντόρων.