Δημοσιεύθηκε η απόφαση κατανομής βιοντίζελ για το 2021

Γνωστοποιήθηκε η απόφαση καθορισμού των δικαιούχων της κατανομής βιοντίζελ έτους 2021, για συνολική ποσότητα 110.000 χιλιολίτρων βιοντίζελ.

Οι ποσότητες που κατανέμονται και οι δικαιούχοι περιλαμβάνονται στον πίνακα της απόφασης