Δωρεάν εκπαίδευση στις «Νέες τεχνολογίες για βιώσιμες καλλιέργειες»

Λίγες μέρες απομένουν για τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ευφυής γεωργία: Νέες τεχνολογίες για βιώσιμες καλλιέργειες», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά». Ενδιαφερόμενοι από 18 έως 40 ετών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να εξασφαλίσουν θεωρητική κατάρτιση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υπό ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπια, υδροπονικές καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και στην εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες, με παράλληλη πρακτική άσκηση στον αγρό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 80 ώρες, εκ των οποίων οι 40 ώρες είναι θεωρία και οι 40 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό. Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του πανεπιστημίου Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.