Δραματικό SOS θεσσαλικών φορέων για το νερό

Ο κάμπος ερημώνει, εγκαταλείπονται δυναμικές καλλιέργειες

«Μέχρι τώρα εισπράττουμε κατανόηση και υποσχέσεις για μελέτες, αλλά τα βασικά έργα υποδομής, τα οποία θα εξασφαλίσουν νερό και θα αποτρέψουν φαινόμενα ερημοποίησης, προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Χαρακτηριστική περίπτωση τα συνοδά έργα για την ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη θεσσαλική πεδιάδα, που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εδώ. Η έντονη λειψυδρία οδηγεί τους παραγωγούς σε μία βίαιη αναδιάρθρωση καλλιεργειών, χωρίς σχεδιασμό, με τις ξηρικές καλλιέργειες να κερδίζουν έδαφος έναντι των ποτιστικών. Αυτό όμως συνεπάγεται και μείωση του πλούτου για τη Θεσσαλία».

Αυτή ήταν η διαπίστωση των εκπροσώπων των θεσσαλικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, Κώστα Γιαννακού, και προχώρησαν στη συγκρότηση μιας επιτροπής διεκδίκησης για την επίλυση του υδάτινου προβλήματος της Θεσσαλίας.

Κοινή πεποίθηση όλων των φορέων είναι ότι η Θεσσαλία χρειάζεται μία εθνική στρατηγική για τη γεωργία, η οποία θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σχέδιο για τα νερά και τις καλλιέργειες. «Η γραφειοκρατία που συναντάμε κάθε φορά που προσπαθούμε να προωθήσουμε ένα έργο υποδομής είναι τεράστια. Εμπλέκονται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Περιβάλλοντος και πρόσφατα προέκυψε και το Οικονομικών, ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης», σημειώνουν.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό, «χρειάζεται ένας συντονισμός των θεσσαλικών φορέων, ώστε να προτείνουμε την ένταξη συγκεκριμένων έργων υποδομής στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΠΑΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψουμε όλες τις υδατικές εκκρεμότητες, απαιτώντας από την πολιτεία χρονοδιάγραμμα, γιατί η ιστορία με τα νερά σέρνεται εδώ και δεκαετίες».

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννακός, «η λειψυδρία έχει οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς να εγκαταλείψουν ποτιστικές καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, και να στραφούν σε ξηρικές, όπως τα σιτηρά. Αυτό έχει όμως αρνητικές επιπτώσεις στη θεσσαλική οικονομία, αφού ο κύκλος εργασιών του βαμβακιού τροφοδοτεί μία μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων, εν αντιθέσει με τα σιτηρά. Δεν μπορεί να θεωρείσαι πλούσιος, όταν καλλιεργείς 500 στρέμματα σιτηρών».

Ενδεικτική της αγωνίας που υπάρχει στη Θεσσαλία για το νερό και το αυξημένο κόστος παραγωγής (αρδευτικό) είναι η στάση των ντοματοπαραγωγών του Συνεταιρισμού ΘΕΣΤΟ, οι οποίοι επλήγησαν από τον παγετό της 8ης-9ης Απριλίου. Στις διαδοχικές επισκέψεις των βουλευτών στα χωράφια τους, οι ντοματοπαραγωγοί δεν εστίασαν τόσο στο ζήτημα των αποζημιώσεων, όσο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, ζητώντας επιτέλους να βρεθεί μία λύση κυρίως με το νερό.

Επιτροπή

Η Επιτροπή αποτελείται από έμπειρους γεωτεχνικούς που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τους αγώνες για να υπάρχει νερό στη Θεσσαλία, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών αποχρώσεων, επιστημονικοί φορείς και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο, αυτό αναφέρει: «Παραμένουν οι κίνδυνοι από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στη λεκάνη απορροής Πηνειού. Παραμένει το πρόβλημα υδατικής ασφάλειας της Θεσσαλίας από τα φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας. Η ολοκλήρωση του ταμιευτήρα – φράγματος Συκιάς επί του Άνω Αχελώου θα προσφέρει τη δυνατότητα για δημιουργία ενός ‘‘αποθέματος’’ υδάτων, αποφασιστικής σημασίας για τις κρίσιμες αυτές περιόδους.

Το ίδιο έργο (Συκιά) προσφέρει παράλληλα και ευκαιρίες, αφενός για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου για ενίσχυση των αναγκών άρδευσης. Η καταγραφή -από τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ)- ενός γιγαντιαίου συσσωρευμένου ελλείμματος στα μη ανανεώσιμα αποθέματα των υπόγειων υδροφορέων του κάμπου, το οποίο ξεπερνά τα 3 δισ. κυβ. μέτρα νερού, δεν μπορεί να αγνοηθεί».

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021