Με δράσεις του προηγούμενου προγράμματος ξεκινάει το ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Με τμηματοποιημένα (phasing) και μεταφερόμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 κάνει ουσιαστικά «ποδαρικό» το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό ενεργοποίησης δράσεων που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο τρίμηνο του 2023 θα τρέξουν έργα που εκκρεμούν από την προηγούμενη περίοδο.

Όπως έγινε γνωστό, στόχος είναι να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα μία σειρά από δράσεις που δεν είχαν ενεργοποιηθεί.

Με βάση τον προγραμματισμό, τα έργα αυτά αφορούν:

✱ Τεχνική Βοήθεια.

✱ Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία, όπως για παράδειγμα αλιευτικά καταφύγια κ.ά. (έργα phasing και μεταφερόμενα).

✱ Έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων – έργα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (έργα phasing και μεταφερόμενα/νέα έργα των οποίων επείγει η ένταξη).

✱ Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως βελτίωση υδατικών. οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών κ.ά. (έργα phasing και μεταφερόμενα).

✱ Υποστήριξη της λειτουργίας του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (έργα μεταφερόμενα).

Επιπλέον, και βάσει του Κανονισμού, έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 πρέπει να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος επιλογής των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης. Έως τότε, δηλαδή, πρέπει να ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις για τις ΤΑΠΤΟΚ (εκπόνηση στρατηγικών για τις περιοχές παρέμβασης, μελέτες για τις περιοχές, δράσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης κ.ά.) και η επιλογή των Τοπικών Στρατηγικών.

Το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΛΥΘ 2021-2027 έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 519,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 363,75 εκατ. ευρώ (70%) αφορούν ενωσιακούς πόρους, ενώ 155,9 εκατ. ευρώ (30%) αφορούν εθνικούς πόρους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα οικοδομείται γύρω από τις τέσσερις Προτεραιότητες του ΕΤΘΑΥ, στις οποίες κατανέμεται ο προϋπολογισμός:

1. Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων (296,95 εκατ. ευρώ).

2. Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης (130,40 εκατ. ευρώ).

3. Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (71,30 εκατ. ευρώ).

4. Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση (10 εκατ. ευρώ).