Δύο εστίες θετικές στην Οζώδη Δερματίτιδα στο Δέλτα του Πηνειού

Δύο εστίες θετικές στην Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Δέλτα του Πηνειού και μια εξ αυτών είχε εμβολιαστεί 12 ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς τα παραπάνω κρούσματα την 29-08-2016 επιβεβαιώθηκαν από το Εργαστήριο Ιολογικών και Ρικετσιακών νοσημάτων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής «το νόσημα έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας μας και μάλιστα σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα σύνδεση μεταξύ των εστιών. Η Υπηρεσία μας αμέσως προέβη σε Απόφαση λήψης μέτρων για το νόσημα, ώστε ν’ επιτευχθεί ο περιορισμός της εξάπλωσής του. Τα μέτρα αφορούν τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και κλιμακώνονται σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, αυτή των 3 χιλιομέτρων και αυτή των 25 χιλιομέτρων γύρω από τις εστίες. Η ζώνη των 3 χιλιομέτρων ορίζεται ως ζώνη προστασίας, ενώ η ζώνη των 25 χιλιομέτρων ορίζεται ως ζώνη επιτήρησης του νοσήματος.

Μέτρα Προστασίας

Στη συνέχεια η Υπηρεσία υπενθυμίζει τα γενικά μέτρα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

  1. Απαγορεύεται η έξοδος και η είσοδος βοοειδών από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, εκτροφή, πάχυνση, αναπαραγωγή).
  2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες των παραπάνω ζώων για εκτροφή, πάχυνση και αναπαραγωγή, σε όλη την επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
  3. Απαγορεύεται η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας μη εδωδίμων προϊόντων των βοοειδών, καθώς και ειδών χορτονομής.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά την ανακοίνωση των Εργαστηριακών αποτελεσμάτων των εξετασθέντων υπόπτων ζώων και της επιβεβαίωσης της ύπαρξης της νόσου, λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα στη ζώνη προστασίας των 3 χιλιομέτρων από τις εστίες:

•          Απογραφή όλων των εκτροφών βοοειδών και περιοδική παρακολούθησή τους από τις κτηνιατρικές αρχές.

•          Εμβολιασμός όλων των βοοειδών, των εκτροφών.

•          Απαγόρευση της κυκλοφορίας και μεταφοράς βοοειδών, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων. Μετακίνηση των βοοειδών μόνο για σφαγή σε σφαγεία εντός της ζώνης προστασίας.

•          Θανάτωση και ενταφιασμός των ζώων των μολυσμένων εκτροφών.

•          Διατήρηση των μέτρων για 28 μέρες μετά τη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σ’ αυτές.

•          Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου εφαρμόζονται τα μέτρα της ζώνης επιτήρησης.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Στη ζώνη επιτήρησης εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

•          Απογραφή των εκτροφών των βοοειδών και απαγόρευση των αγοραπωλησιών για εκτροφή, πάχυνση ή αναπαραγωγή.

•          Μετακίνηση των βοοειδών μόνο για άμεση σφαγή στα κοντινότερα σφαγεία της ζώνης επιτήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε άλλες εκτροφές. Μετά τη πάροδο 28 ημερών από την εξυγίανση και της τελευταίας εστίας της νόσου, μπορούν να μετακινούνται προς σφαγή και σε σφαγεία εκτός της ζώνης επιτήρησης και πάντα εντός της Π.Ε. Λάρισας.

Καταλήγοντας η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας τονίζει «την αναγκαιότητα εφαρμογής σε κάθε εκτροφή βοοειδών των μέτρων βιοασφαλείας (ψεκασμοί με εντομοαπωθητικά των ζώων, καθαρισμός των εγκαταστάσεων, δημιουργία απολυμαντικών τάφρων για την απολύμανση των εισερχόμενων οχημάτων, μυοκτονίες, αποξήρανση λιμναζόντων υδάτων, περίφραξη εγκαταστάσεων). Επισημαίνουμε την ανάγκη του εμβολιασμού όλων των εκτροφών (μετά από έγκαιρη παραγγελία του εμβολίου από κάθε κτηνοτρόφο). Οι κτηνιατρικές αρχές, ανάλογα με την εξέλιξη του νοσήματος και τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους, μπορούν να προχωρήσουν στην ενίσχυση των παραπάνω μέτρων».

Γ.Ρούστας