Δυτ. Μακεδονία: Υπογραφή σύμβασης για εκπόνηση της μελέτης Αναδασμού του Αγροκτήματος Βαρικού

Υπεγράφη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού, 2021.

Η υπό αναδασμό έκταση ανέρχεται σε 1.000 περίπου στρέμματα και αφορά στην έκταση που δεν είχε συμπεριληφθεί στον προηγούμενο αναδασμό του 1981. Ο αριθμός των ιδιοκτητών ανέρχεται στους 170, με μέση έκταση ιδιοκτησίας τα 4,80 στρέμματα.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τη συνολική αμοιβή να ανέρχεται στις 34.369,78 € πλέον Φ.Π.Α. και την προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης τους 36 μήνες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιώντας τον σχεδιασμό της και τηρώντας πιστά τις δεσμεύσεις της, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με μελέτες και έργα που για δεκαετίες ολόκληρες απουσίαζαν από την περιοχή.