Δυτική Μακεδονία: Ομάδα εργασίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής

Μια ομάδα… δράσης με κοινούς σκοπούς και στόχους, η οποία αναλαμβάνει το έργο της επιχειρηματικής υποστήριξης και της προώθησης των εξαγωγών αγροδιατροφικών και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα μέλη της ομάδας προέρχονται από εξωστρεφείς επιχειρήσεις από όλη την Περιφέρεια, ενώ συμμετέχουν και θεσμικοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των επιμελητηρίων.

Εξωστρέφεια

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΠΔΜ, Γεώργιος Βαβλιάρας, δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκπόνησης και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της παραγωγής.

«Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι εξωστρεφών επιχειρήσεων που έχουν εμπειρία στις εξαγωγές και αυτή θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Επιδιώκουμε δυναμικές επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία για να μπορούμε να τυποποιήσουμε τα προϊόντα που παράγονται και να τα διαθέσουμε στις διεθνείς αγορές». Σύμφωνα με τον κ. Βαβλιάρα, αντικείμενο της ομάδας θα είναι και η στήριξη της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού, της αγροδιατροφής και με ό,τι έχει σχέση με θέσεις εργασίας και ενίσχυσης του εισοδήματος στην περιοχή.

«Είναι μια προσπάθεια που με καλή οργάνωση θα έχει αποτελέσματα. Η Περιφέρεια θα ετοιμάσει το ‘‘καλάθι’’ προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας και θα προσπαθήσει να αναπληρώσει θέσεις εργασίας και εισόδημα που χάνονται από τη ΔΕΗ, αλλά και τον κλάδο της γούνας. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε άλλον δρόμο για την περιοχή μας μέσα από τη στήριξη των εξαγωγών, την αγροδιατροφή και τη διασύνδεσή του με τον τουρισμό και τον πολιτισμό», επισημαίνει.

Αντικείμενο δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας θα είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία στρατηγικής εξαγωγών, η στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων μέσω δημιουργίας «καλαθιού» προϊόντων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στήριξης, κοινή συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, σε επιχειρηματικές αποστολές, υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης με τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων κ.ά.