Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για τους εργάτες γης, περιθώριο έως 31 Μαρτίου

Τη δυνατότητα να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία έχουν πλέον oι εργάτες γης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές στο πέρας του ασφαλιστικού τους βίου.

Ήδη στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ ήδη τέθησε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/eisphores-ergaton-ges-phorologikes-bebaioseis-ekkathariseon-epiloge-asphalistikes-kategorias) μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι μπορούν μέχρι τις 31 Μαρτίου να επιλέξουν μεταξύ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών των αγροτών, με τις εισφορές να ξεκινούν από 137,06 ευρώ/μήνα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όσους απασχολούνται αποκλειστικά ως εργάτες γης και αφορά τόσο στα έτη 2020-2022, όσο και στο τρέχον έτος 2023 (υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να απασχολούνται ως εργάτες γης).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ,

 Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης και ισχύει για όλο το έτος.

– Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/3/2023.

– Ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής κατηγορίας θα ενταχθούν στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία Αγροτών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ακολουθούν την εξής διαδρομή μέσω του www.efka.gov.gr: (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Ενότητα Αγρότες → Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Εργατών Γης, https://www.efka.gov.gr/el/eisphores-ergaton-ges-phorologikes-bebaioseis-ekkathariseon-epiloge-asphalistikes-kategorias).