Κέρδη 13,8 εκ. ευρώ το Α’ 6μηνο για την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας

Στην υπογραφή 9.970 νέων συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, που ήταν αυξημένες κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 προχώρησε κατά το α’εξάμηνο του 2021 η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σημαντική ήταν η αύξηση στους διανεμηθέντες όγκους φυσικού αερίου, οι οποίοι ανήλθαν σε 313,2 εκατ. κυβικά μέτρα, αυξημένοι κατά 12,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της καταναλωτικής βάσης και της σύνδεσης μεγάλων καταναλωτών και ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Σημειώνεται ακόμη ότι:

-Οι επενδύσεις του α’ εξαμήνου υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό, ξεπερνώντας τα 14,5 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ έως το τέλος του έτους, αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

-Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36,8 εκ. ευρώ ξεπερνώντας τον προϋπολογισμό κατά 7,9% ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο άγγιξαν τα 26,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό.  

-Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκ. ευρώ., αυξημένα κατά 21,9% συγκριτικά με τα επίπεδα του προϋπολογισμού.

-Η πτώση των τιμολογίων χρήσης του δικτύου, για το 2021 άγγιξε το 21% στην οικιακή χρήση και το 56% στη βιομηχανική.
«Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, σεβόμενη το νομικό, ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της ΡΑΕ, με συνεπή και πλήρη εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που βασίζεται στην αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Κατά το α΄ εξάμηνο του έτους, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τήρησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατασκευάζοντας δίκτυα υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα την ασφάλεια και την τεχνική αρτιότητα. Παράλληλα πέτυχε εξορθολογισμό στα κόστη, πάντοτε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ δαπάνες χωρίς να επιβαρύνει την τιμή διανομής για τους τελικούς καταναλωτές», επισημαίνει η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ