ΕΕ: Εθελοντική ψηφιακή σήμανση των προϊόντων λίπανσης

Σε συμφωνία προχώρησε την Τρίτη 23 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εθελοντική ψηφιακή επισήμανση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ, την οποία χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους παρασκευαστές και τους προμηθευτές προϊόντων λίπανσης με σήμανση CE που πληρούν τα πανευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον να παρέχουν πληροφορίες επισήμανσης σε ψηφιακή μορφή. Αυτό θα ενισχύσει τελικά την αποτελεσματικότερη χρήση των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι ψηφιακές λύσεις μειώνουν σημαντικά το κόστος της επισήμανσης και ταυτόχρονα διευκολύνουν την ενημέρωση του περιεχομένου τους. Επιπλέον, η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια ψηφιακή ετικέτα είναι πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με μια φυσική ετικέτα, της οποίας η αναγνωσιμότητα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, ειδικά σε μικρές συσκευασίες.

Ευελιξία

Ο εθελοντικός χαρακτήρας της ψηφιακής επισήμανσης παρέχει ευελιξία στους κατασκευαστές και τους διανομείς να επιλέγουν τον προτιμώμενο τρόπο επικοινωνίας των πληροφοριών – είτε μέσω φυσικής είτε μέσω ψηφιακής μορφής ή συνδυασμού και των δύο. Για τα προϊόντα λίπανσης που πωλούνται χύμα, οι φορείς μπορούν να επιλέξουν την ψηφιακή επισήμανση μόνο εάν οι πληροφορίες αναρτώνται φυσικά στο σημείο πώλησης.

Οι κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα διατηρηθούν σε φυσική ετικέτα για τα συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται στους τελικούς χρήστες. Οι τελευταίοι θα μπορούν πάντα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές ετικέτες με εναλλακτικά μέσα. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής να απλοποιήσει τις ετικέτες των προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες. Μόλις εγκριθούν επίσημα οι νέοι κανόνες, θα εφαρμοστούν δυόμισι έτη μετά την έναρξη ισχύος τους, ώστε στο μεταξύ να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τεχνικών κανόνων.