ΕΕ: Ετοιμάζεται νέο πλαίσιο για τεχνικές αναπαραγωγής φυτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει εντός του 2023 ένα επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών (ή NBT όπως αποκαλούνται πιο σύντομα). Επιδίωξή της είναι να αυξηθεί η χρήση τεχνολογιών γενετικής επεξεργασίας, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο αντιπαράθεσης κατά το παρελθόν, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και σε επίπεδο κρατών – μελών.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, οι υπουργοί Γεωργίας ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες των νέων γονιδιακών τεχνικών από ακαδημαϊκούς, κατά το άτυπο συνέδριο που διεξήχθη στην Πράγα. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δήλωσε στα ΜΜΕ ότι θα προτείνει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, στο δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Όπως πρόσθεσε, η πρόταση θα βασίζεται σε «στέρεες» μελέτες επιπτώσεων και η Κομισιόν θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, «ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τους αγρότες».

Τα φυτά που παράγονται με Νέες Γονιδιακές Τεχνικές (NGT) υπόκεινται στους περιορισμούς της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/18/EC για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO) και βρίσκονται αντιμέτωπα με αυστηρούς κανόνες σήμανσης, ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης.

Παρ’ όλα αυτά, η Κομισιόν κατέληξε πέρσι στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες για τους οργανισμούς GMO δεν είναι κατάλληλοι για τους φυτικούς οργανισμούς που παράγονται με τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας και, μάλιστα, ότι εμποδίζουν τις εν λόγω τεχνολογίες να υποστηρίξουν τους στόχους βιωσιμότητας που έχουν οι επιχειρήσεις και χώρες που επιθυμούν να τις αξιοποιήσουν.