ΕΕ: Νέοι κανόνες για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων

Σε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030

Προτάσεις για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ ενέκρινε η κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τη θέση σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα με 72 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τρεις αποχές.

Οι στόχοι που υιοθετήθηκαν είναι αρκετά φιλόδοξοι, καθώς οι ευρωβουλευτές θέλουν να αυξήσουν τους δεσμευτικούς στόχους μείωσης των απορριμμάτων που προτείνει η Επιτροπή σε τουλάχιστον 20% στην επεξεργασία και στην παρασκευή τροφίμων (αντί για 10%) και στο 40% κατά κεφαλήν στο λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια, τις υπηρεσίες τροφίμων και τα νοικοκυριά (αντί για 30%), σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο που δημιουργήθηκε μεταξύ 2020 και 2022. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν, επίσης, να αξιολογήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα και να υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για την εισαγωγή υψηλότερων στόχων για το 2035 (τουλάχιστον 30% και 50% αντίστοιχα).

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι νέοι κανόνες, όπως εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές, θα δημιουργήσουν συστήματα εκτεταμένης ευθύνης του παραγωγού, μέσω των οποίων οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα καλύπτουν το κόστος για τη χωριστή συλλογή, διαλογή και ανακύκλωσή τους.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυτά τα συστήματα 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας (σε σύγκριση με 30 μήνες που πρότεινε η Επιτροπή). Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2025, τη χωριστή συλλογή υφασμάτων για επαναχρησιμοποίηση.

Οι νέοι κανόνες έρχονται μετά από τα απογοητευτικά νούμερα που καταγράφονται σχετικά με τα απορρίμματα τροφίμων, αφού κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ 60 εκατ. τόνοι απορριμμάτων τροφίμων (131 κιλά ανά άτομο) και 12,6 εκατ. τόνοι απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργίας.

Μόνο τα ρούχα και τα υποδήματα αντιπροσωπεύουν 5,2 εκατ. τόνους απορριμμάτων, που ισοδυναμούν με 12 κιλά απορρίμματα ανά άτομο κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι λιγότερο από το 1% όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παγκοσμίως ανακυκλώνεται σε νέα προϊόντα.

Τα επόμενα βήματα

Η Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί να ψηφίσει για τη θέση της κατά τη Σύνοδο Ολομέλειας του Μαρτίου του 2024. Ο φάκελος θα ακολουθήσει τη νέα Βουλή μετά τις ευρωεκλογές στις 6-9 Ιουνίου.