ΕΕ: Οι τέσσερις στόχοι που προκύπτουν από την αναθεώρηση του πλαισίου Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων

Oπως πρόσφατα είχε γράψει η «ΥΧ» (22/6), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και δημοσίευσε την Αναθεωρημένη Οδηγία για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός πακέτου μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Πρόκειται για πρωτοβουλίες που υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια δίκαιη μετάβαση σε ένα υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα αγροδιατροφής.

Το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μελετήσουν τις τροποποιήσεις του αναθεωρημένου πλαισίου, πριν αποτελέσει νόμο. Πριν από λίγες ημέρες, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA) δημοσίευσε τις θέσεις του σχετικά με την Οδηγία.

Αυστηροποίηση χρήσης και ψηφιακές καταχωρίσεις στα ψεκαστικά

Η αξιολόγηση της προγενέστερης Οδηγίας (2009/128/EΕ) ανέδειξε αδυναμίες στην ενσωμάτωση και εφαρμογή της στα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει αυστηροποίηση του πλαισίου και εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. H νέα Οδηγία στοχεύει πρωτίστως στη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και άρα των κινδύνων από την έκθεση σε αυτά, καθώς και στη διαχείριση της απαραίτητης μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Τέσσερις στόχοι αναδείχθηκαν:

1) Μείωση χρήσης-κινδύνων, αύξηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Ζιζανίων, αύξηση χρήσης εναλλακτικών λύσεων.

2) Βελτίωση της διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση και τις επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

3) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της πολιτικής των κρατών-μελών.

4) Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας που αξιοποιούν γεωχωρικά δεδομένα με στόχο τη μείωση της συνολικής χρήσης και των κινδύνων από τα ΦΠΠ.

Οι στόχοι μείωσης θα είναι νομικά δεσμευτικοί, στοιχείο που αναδείχθηκε από τις συζητήσεις και τις τριβές που υπήρξαν σε πολιτικό επίπεδο. Επιπλέον προστέθηκαν γενικά προαπαιτούμενα για την επαγγελματική χρήση των φυτοφαρμάκων και τον εξοπλισμό εφαρμογής τους, περιλαμβανομένων και των εφαρμογών από αέρος. Σχετικά με την επιθεώρηση των ψεκαστικών, πλέον θα γίνεται ηλεκτρονική καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση τους. Οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται ανά τρία χρόνια. Τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να δημιουργήσουν συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επαγγελματιών χρηστών και συμβούλων.

CEMA: «Τεκμηρίωση της βιώσιμης παραγωγής μέσα από ψηφιακές τεχνολογίες»

Η CEMA χαιρέτισε τον εναρμονισμό της Οδηγίας με τα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών-μελών, ωστόσο σημείωσε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω πολιτική και οικονομική στήριξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες άρδευσης ακριβείας και λίπανσης ακριβείας.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η τεκμηρίωση της βιώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων θα επιτευχθεί μέσω ψηφιακών λύσεων και συγκεκριμένα, μέσω της μεταφοράς δεδομένων, για παράδειγμα από συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). «Τέτοια ψηφιακά εργαλεία θα βοηθούν τους παραγωγούς να αποδεικνύουν ότι έχουν εναρμονιστεί με τα νέα πρότυπα βιώσιμης παραγωγής, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη και δίνοντάς τους ολοκληρωμένη εικόνα ως προς την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που εφαρμόζουν», αναφέρει η CEMA.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι την Παρασκευή (1/7) δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ οι λίστες με τους κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων.