Η εφαρμογή της καινοτομίας και στη βιολογική παραγωγή

Τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία και η έρευνα μπορούν να συμβάλουν στη βιολογική παραγωγή και στην υποστήριξη πιο οικολογικών αγροτικών πρακτικών υπογραμμίζει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έγγραφο διαπιστώνει ότι έχει αρχίσει ήδη η γνώση να περνά στο χωράφι, μέσω των προγραμμάτων του Horizon 2020. Στο έγγραφο τονίζεται ότι οι οικολογικές προσεγγίσεις, όπως η βιολογική παραγωγή, χρειάζονται συνεχή γνώση και πλέον μπορεί να γίνει χρήση τεχνολογικών συστημάτων, που μπορούν να προσαρμοστούν και να δώσουν λύσεις στις ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Θέλοντας να δώσει παραδείγματα για την εφαρμογή καινοτομιών που χρησιμοποιούνται ήδη στην Ευρώπη, δημοσίευσε τη λίστα με τα προγράμματα του Horizon, αλλά και τις επιχειρησιακές ομάδες που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Μερικά από τα παραδείγματα είναι:

1. Το CORE Organic Cofund, το οποίο είναι η δραστηριότητα δέκα χρόνων για την υποστήριξη της διευρωπαϊκής έρευνας και της για τα βιολογικά τρόφιμα και τη γεωργία. Το πρόγραμμα υποστηρίζει 12 έργα, συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν τέσσερις θεματικές ενότητες:

 Οικολογική υποστήριξη σε εξειδικευμένα και εντατικά συστήματα παραγωγής φυτών.

 Οικολογικά αποδοτική παραγωγή και χρήση ζωοτροφών σε τοπικό επίπεδο.

 Κατάλληλα και βιώσιμα συστήματα ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πουλερικά).

 Έννοιες και τεχνολογίες βιολογικής επεξεργασίας τροφίμων για τη διασφάλιση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας των τροφίμων καταναλωτή.

2. To RELACS, που έχει ως στόχο να προωθήσει την τεχνολογική ανάπτυξη και να διευκολύνει την υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά ασφαλών εργαλείων και τεχνολογιών για τη σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησης και της χρήσης αμφισβητούμενων εισροών στα συστήματα βιολογικής καλλιέργειας.

Το RELACS θα μειώσει τη χρήση χαλκού και ορυκτελαίου, την κοπριά από συμβατικές εκμεταλλεύσεις, θα μειώσει τη χρήση αντιβιοτικών στα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και θα μετριάσει τη χρήση συνθετικών βιταμινών στην παραγωγή βοοειδών και πουλερικών.