Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ευφυής γεωργία στην καλλιέργεια του βαμβακιού;

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ευφυής γεωργία στην καλλιέργεια του βαμβακιού;

Σωκράτης Γιαννιτσά

Ηευφυής γεωργία στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην καλλιέργεια βαμβακιού, δίνοντας λύση στην άρδευση, τη θρέψη και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας. Υπάρχει μεγάλος αριθμός άρθρων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Ελλάδας.

Κατά καιρούς η Ύπαιθρος Χώρα έχει δημοσιεύσει άρθρα για την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στο βαμβάκι, όπως:

Αν θέλετε να εφαρμόσετε ευφυή γεωργία στη δική σας καλλιέργεια, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με έναν από τους φορείς που δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα και έχουν εμπειρία στην καλλιέργεια βαμβακιού.