Εφαρμόζεται η ευφυής γεωργία και στις βιολογικές καλλιέργειες;

Εφαρμόζεται η ευφυής γεωργία και στις βιολογικές καλλιέργειες;

Σοφία, Χανιά Κρήτης

Αγαπητή Σοφία, η ευφυής γεωργία αποσκοπεί στη μείωση των εισροών στο χωράφι. Έτσι μπορεί όχι μόνο να εφαρμοστεί αλλά και να δώσει σημαντικά αποτελέσματα στη βιολογική καλλιέργεια μέσω π.χ. της μείωσης της σπατάλης αρδευτικού νερού, της παροχής θρεπτικών στο έδαφος με ακρίβεια (ανεξαρτήτως αν αυτά έρχονται από βιολογικές ή χημικές πηγές) και της έγκαιρης προειδοποίησης για προσβολή από εχθρούς και ασθένειες της καλλιέργειας (η αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι βιολογική ή μη).